ΠΑ.Σ.Δ.ΜΗ.Π.
Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος

Καλωσήλθες επισκέπτη
Σύνδεση
Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε
Avatar
Δεν έχετε κάνει εγγραφή ακόμα;

Γίνετε μέλος! Αποκτήστε πλήρη πρόσβαση και επωφεληθείτε από τη σελίδα.

Μηδενισμός κωδικού - Υπενθύμιση ονόματος χρήστη

Όνομα Χρήστη:
Κωδικός:
Να με θυμάσαι

register

Πληρωμη συνδρομης

Η διοίκηση του συλλόγου εξετάζει την δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής της ετήσιας συνδρομής από τα μέλη του συλλόγου.

Διαφημιση στο site

Εάν επιθυμείτε να διαφημίζεστε στο site του ΠΑ.Σ.Δ.ΜΗ.Π. επικοινωνήστε μαζί μας.

Είστε εδώ:Enveng.gr/Διαδικασία Εγγραφής στο Μητρώο Μελετητών

Διαδικασία Εγγραφής στο Μητρώο Μελετητών

Το τμήμα Μητρώου Μελετών, ανήκει στην Διεύθυνση Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων - Δ15  του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων (πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.) και συγκεκριμένα στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων.

Το τμήμα Μητρώο Μελετών έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

 • Η μέριμνα για τη χορήγηση, ανανέωση, επέκταση, προαγωγή και αφαίρεση των πτυχίων μελετητών.
 • Η μέριμνα για την κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Μελετητών και Μητρώου Γραφείων Μελετητών.
 • Η μέριμνα για τη σύσταση συγκρότηση και λειτουργία της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μελετών (ΓΕΜ).
 • Η γραμματειακή εξυπηρέτηση της ΓΕΜ, η μελέτη και εισήγηση νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για τη βελτίωση της τήρησης των μητρώων.
 • Η τήρηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση στοιχείων των Μελετητικών Γραφείων που άπτονται της ποιότητας οργάνωσης αυτών και των παραγόμενων μελετών (I.S.O).
 • Περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στο τμήμα ΓΕΜ, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα που ήδη λειτουργεί : www.ypex-mele.gr.

Μετά το πέρας της τετραετίας από την ημερομηνία λήψης του Διπλώματος του Μηχανικού Περιβάλλοντος, κάθε συνάδελφος μπορεί να υποβάλει αίτηση εγγραφής, στο μητρώο.


Δικαιολογητικά Εγγραφής για Α΄ Τάξη Πτυχίου

1. ΑΙΤΗΣΗ (ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΧΡΙ 2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν εμπίπτετε στους περιορισμούς του άρθρου 3, παρ. 2 του Νόμου 716/77, για την απόκτηση της ιδιότητας του Μελετητή, δηλαδή, θα γράφετε κατά λέξη τα εξής:

 • Έχω συμπληρώσει τετραετία /οκταετία/δωδεκαετία από του χρόνου Κτήσεως του Διπλώματός μου.
 • Δεν τελώ υπό υπαλληλική σχέση οιασδήποτε μορφής : δηλ. είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Δεν ανήκω στο ΔΕΠ. λέκτορας, επίκουρος κλπ.
 • Δεν είμαι εν ενεργεία Καθηγητής Ανωτάτων ή Ανωτέρων Σχολών.
 • Δεν είμαι κάτοχος πτυχίου εργολήπτη Δημ.Έργων αλλά ούτε και παρέχω με οποιοδήποτε τρόπο τις υπηρεσίες μου σε εργολήπτες Δημοσίων Έργων.
 • Δεν είμαι συνταξιούχος (ή είμαι συνταξιούχος από ........................................ ) του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως προσδιορίζεται με την παρ. 15 του αρ 4 του Ν. 2229/94 με τον οποίο προστίθεται στο άρθρο 17 του Ν.1418/84 η παρ. 13 και στον οποίο περιλαμβάνονται και αυτοί των κοινωφελών οργανισμών, τραπεζών του δημόσιου τομέα, ΔΕΗ, ΟΤΕ και γενικά επιχειρήσεων, που ελέγχονται από το Δημόσιο.

3. Βιογραφικό Σημείωμα στο οποίο να αναφέρεται η επιστημονική και επαγγελματική σας σταδιοδρομία με αποδεικτικούς τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών, βραβείων ή διακρίσεων, που τυχόν σας χορηγήθηκαν καθώς και σύντομη περιγραφή του είδους της παρούσης επαγγελματικής κατάστασής σας (με ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα). 

4. Αντίγραφο πτυχίου επικυρωμένο. (Όταν πρόκειται για πτυχία εξωτερικού, απαιτείται επίσημη μετάφραση από το Υπουργείο Εξωτερικών καθώς και η αναγνώριση του πτυχίου σας από το ΔΙΚΑΤΣΑ).

5. Άδεια άσκησης επαγγέλματος επικυρωμένο φωτοαντίγραφο, από αντίστοιχα ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ,ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΓΕΩΤΕΕ

6. Αν πρόκειται για τη χορήγηση της κατηγορίας -27- (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ), απαιτείται αναλυτική κατάσταση διδαχθέντων μαθημάτων βασικού πτυχίου και τυχόν πιστοποιητικά MASTER ή λοιπών σπουδών.

7. Σε περίπτωση συνταξιούχου, να υποβληθεί το ΦΕΚ όπου έχει δημοσιευθεί η πράξη λύσης της υπαλληλικής σχέσης ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της διαπιστωτικής πράξης αποχώρησης από την Υπηρεσία

8. Απόδειξη καταβολής εισφοράς

    Σε οποιαδήποτε ΔΟΥ στον κωδικό ΚΑΕ 3438 με βάση τη μεγαλύτερη τάξη που ζητά ο αιτών , σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί:

ΑΤΟΜΙΚΑ
Α΄ 60 ΕΥΡΩ
Β΄ 75 ΕΥΡΩ
Γ΄ 105 ΕΥΡΩ


9. ΤΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΑ ΠΤΥΧΙΑ ΑΠΟΣΤΕΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ.

Στην παρούσα φάση ο Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος μπορεί να εγγραφεί στις κατηγορίες :

 • 27-Περιβαλλοντικές Μελέτες.
 • 13- Υδραυλικά Έργα
 • 18- Χημικοτεχνικές Μελέτες
 • 25-Φυτοτεχνικές μελέτες & έργα πρασίνου

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας με το Τμήμα Μητρώου Μελετών


Δ/νση: Ιπποκράτους 196-198
Αθήνα
ΤΚ 11471


Προβολή μεγαλύτερου χάρτη

 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας Τμήματος Μελετών

A/A   ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2
1 ΜΙΚΡΟΥ ΞΑΝΘΗ 210-641983 210-8832460
2 ΑΥΓΕΤΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 210-6419836 210-6420647 
3 ΔΗΜΟΥ ΘΕΩΦΑΝΩ 210-6419833  -
4 ΚΑΤΣΙΒΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 210-6419836  210-6420647
5 ΚΟΤΣΙΑΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 210-6419872  210-6432085 
6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΥ   ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ   210-6419837    210-6463301   
7 ΠΟΛΥΖΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ 210-6419837  210-6463301 
8 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 210-6419872  210-6432085 
9 ΧΑΤΖΗΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 210-6419836  210-6420647 Διαδικασία Εγγραφής στο Μητρώο Μελετητών

Διαδικασία Εγγραφής στο Μητρώο Μελετητών

Το τμήμα Μητρώου Μελετών, ανήκει στην Διεύθυνση Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων - Δ15  του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων (πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.) και συγκεκριμένα στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων.

Περισσότερα

Διαδικασία ΜΕΚ

Διαδικασία ΜΕΚ

Το τμήμα Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών, ανήκει στην Διεύθυνση Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων - Δ15 του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων (πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.) και συγκεκριμένα στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων.

Περισσότερα

BANNER-GR

Τελευταία Νέα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΑΣΔΜΗΠ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΑΣΔΜΗΠΜετά και την…
Περισσότερα
Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση 2014
Συνάδελφοι, Την Κυριακή 16 Νοεμβρίου,…
Περισσότερα
Δείτε τα όλα