ΠΑ.Σ.Δ.ΜΗ.Π.
Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος

Καλωσήλθες επισκέπτη
Σύνδεση
Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε
Avatar
Δεν έχετε κάνει εγγραφή ακόμα;

Γίνετε μέλος! Αποκτήστε πλήρη πρόσβαση και επωφεληθείτε από τη σελίδα.

Μηδενισμός κωδικού - Υπενθύμιση ονόματος χρήστη

Όνομα Χρήστη:
Κωδικός:
Να με θυμάσαι
Γεια χαρά, Επισκέπτης
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
(1 μέλος/η είναι εδώ) (1) Επισκέπτης
Γενικά Θέματα
 • Σελίδα:
 • 1

ΘΕΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

 • pntzamilis
 • ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
 • Junior Boarder
 • Δημοσιεύσεις: 23
 • Karma: -2

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

#224 7 Χρόνια, 1 Μήνας πριν
Καλημέρα συνάδελφοι!

Ασχολούμαι λίγο με το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων αλλά υπάρχουν πολλά σημεία που δεν διευκρινίζονται και ζητώ την βοήθεια όποιου ξέρει κάτι παραπάνω...

Ας τα πάρουμε με τη σειρά:

1. Η υποχρέωση τήρησης αρχείου των οργανισμών ή εταιρειών που συλλέγουν ή μεταφέρουν απόβλητα σε επαγγελματική βάση, των εμπόρων ή των μεσιτών, των οργανισμών ή των εταιρειών που κάνουν διάθεση των δικών τους ακίνδυνων αποβλήτων στον τόπο παραγωγής ή κάνουν ανάκτηση αποβλήτων, τίθεται στο άρθρο 26 της Οδηγίας - Πλαίσιο για τα Απόβλητα (2008/98/ΕΚ).

2. Με το άρθρο 42 του Ν.4042/2012, γίνεται η εναρμόνιση με το άρθρο 26 της παραπάνω Οδηγίας και Καθιερώνεται ηλεκτρονικό σύστημα συστηματικής συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων παραγωγής και διαχείρισης των αποβλήτων.
Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου, στο Ηλεκτρονικό αυτό σύστημα εισάγονται οι ετήσιες εκθέσεις αποβλήτων που προβλέπονται στο εδάφιο γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 11 της υπ’ αριθ. 13588/725/2006, η οποία αφορά όμως ΜΟΝΟ στα επικίνδυνα απόβλητα. Στο τέλος όμως της παραγράφου αναφέρεται ότι η υποχρέωση εισαγωγής είναι"...για όλα τα είδη των αποβλήτων του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων". Δηλαδή και τα μη επικίνδυνα;
Στην παράγραφο 2 του ως άνω άρθρου αναφέρεται ότι στο σύστημα μπορεί να καταγράφονται και οι δραστηριότητες συλλογής και μεταφοράς, καθώς και διασυνοριακής μεταφοράς των αποβλήτων.

3. Με την αριθμ. Οικ. 43942/4026/14-9-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2992Β-19-9-2016), γίνεται η Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της εν λόγω ΚΥΑ, "...καθίσταται υποχρεωτική καθίσταται υποχρεωτική η ηλεκτρονική
εγγραφή και καταχώριση για:
αα) Κάθε οργανισμό ή επιχείρηση, οι εγκαταστάσεις των οποίων παράγουν απόβλητα ή πραγματοποιούν εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων, εφόσον εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α του Ν. 4014/2011 (Α' 209)
ββ) Κάθε οργανισμό ή επιχείρηση συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ που συλλέγει ή μεταφέρει απόβλητα και έχει την υποχρέωση να διαθέτει προς τούτο άδεια
γγ) Κάθε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού για τα δημοτικά απόβλητα που παράγει και διαχειρίζεται, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στην παρ. αα του παρόντος
δδ) την ετήσια Έκθεση Αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4042/2012 όπως ισχύει, καθώς και εν γένει στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με την παραγωγή
και διαχείριση αποβλήτων..."

Από την ως άνω υποπαράγραφο (αα) συμπεραίνουμε ότι υποχρέωση εγγραφής και καταγραφής έχουν όλες οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν δραστηριότητες και παράγουν απόβλητα (είτε επικίνδυνα είτε μη επικίνδυνα, δεν το διαχωρίζει) που κατατάσσονται είτε στην Α (Α1,Α2), είτε στην Β κατηγορία του Ν.4014, δηλαδή όσες έχουν υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης ή υπαγωγής σε ΠΠΔ.
Από τις παραγράφους (ββ) και (γγ) η παραπάνω υποχρέωση επεκτείνεται και στους ΟΤΑ για τα δημοτικά απόβλητα που παράγουν, χωρίς να διευκρινίζει αν αναφέρεται στα επικίνδυνα μόνο ή και στα μη επικίνδυνα ρεύματα.
Τέλος, σύμφωνα με την παράγραφο (δδ) στο εν λόγω σύστημα πρέπει να εισάγονται οι Ετήσιες Εκθέσεις Αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν.4042/2012, χωρίς να διευκρινίζεται πάλι αν η υποχρέωση αφορά μόνο στα επικίνδυνα απόβλητα ή και στα μη επικίνδυνα. Εξάλλου, με την Αρ. Πρωτ. Οικ.149023 / 1799/30-3-2010 Εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ τονίστηκε ότι η υποχρέωση υποβολής Ετήσιας Έκθεσης Αποβλήτων αφορά στην παραγωγή και διαχείριση των
επικινδύνων και μη επικινδύνων αποβλήτων περιβαλλοντικά αδειοδοτημένων δραστηριοτήτων.

Από τα παραπάνω εξάγουμε λοιπόν το συμπέρασμα ότι η υποχρέωση καταγραφής αφορά σε όλα τα είδη αποβλήτων του ΕΚΑ (επικίνδυνα ή μη επικίνδυνα) επιχειρήσεων που είναι περιβαλλοντικά αδειοδοτημένες ή έχουν υπαχθεί σε ΠΠΔ. Σωστά;

Το ερώτημα που προκύπτει είναι ποια απόβλητα εξαιρούνται. Έχω την άποψη ότι τα απόβλητα που εξαιρούνται είναι αυτά που εξαιρούνται από την οδηγία 2008/98/ΕΚ (άρθρο 2) και από το Ν.4042/2012 (άρθρο 10). Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα ζωικά υποπροιόντα, όπως η κόπρος, τα αέρια απόβλητα και τα λύματα .

Τα παραπάνω αποτελούν το σκεπτικό μου στην προσέγγιση του ζητήματος του ΗΜΑ και σας το γνωστοποιώ με σκοπό να γίνει μια ανταλλαγή απόψεων σχετικά. Δυστυχώς δεν έχουμε κάποια άλλη επίσημη ενημέρωση από το υπουργείο...

Σας ευχαριστώ προκαταβολικά,
Παναγιώτης Ντζαμίλης
 • Asamiotakis
 • ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
 • Moderator
 • Δημοσιεύσεις: 92
 • Karma: 3

Απ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

#225 7 Χρόνια, 1 Μήνας πριν
Μπορούμε να μαζέψουμε ερωτήματα που έχουμε για το θέμα και να τα καταθέσουμε επίσημα σαν σύλλογος στο Υ.Π.ΕΝ.
Πρόεδρος ΠΑ.Σ.Δ.ΜΗ.Π
 • pntzamilis
 • ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
 • Junior Boarder
 • Δημοσιεύσεις: 23
 • Karma: -2

Απ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

#226 7 Χρόνια, 1 Μήνας πριν
Αύριο, έχει εκδήλωση σχετικά με το ΗΜΑ στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, στις 7 μ.μ. (Αίθουσα Δοκιμών, 5ος όροφος Κτιρίου Μ1, 25ης Μαρτίου & Παραλία)
Αν πάει κάποιος συνάδελφος ας μας μεταφέρει τυχόν διευκρινίσεις.
 • pntzamilis
 • ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
 • Junior Boarder
 • Δημοσιεύσεις: 23
 • Karma: -2

Απ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

#227 7 Χρόνια, 1 Μήνας πριν
Επανέρχομαι με νέο ερώτημα:
Εφόσον τα ζωικά υποπροϊόντα εξαιρούνται, "...συμπεριλαμβανομένων των μεταποιημένων προϊόντων που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1774/2002, εκτός από εκείνα που προορίζονται για αποτέφρωση,υγειονομική ταφή ή χρήση σε εγκαταστάσεις βιοαερίου ή κομποστοποίησης..." τότε η χωνεμένη κόπρος που διατίθεται προς λίπανση καλλιεργειών δεν απαιτείται να καταγράφεται στο Μητρώο, σωστά; Αν όμως η κόπρος διατεθεί σε μονάδα παραγωγής βιοαερίου τότε ο φορέας πρέπει να την καταγράψει, σωστά;
 • pntzamilis
 • ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
 • Junior Boarder
 • Δημοσιεύσεις: 23
 • Karma: -2

Απ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

#228 7 Χρόνια, 1 Μήνας πριν
Μάλλον στα παραπάνω ερωτήματα ισχύουν αυτά που υπέθεσα.
Ένα άλλο ζήτημα που εντόπισα είναι:
Αν ένας φορέας καταγράψει την εγκατάσταση του αλλά τα απόβλητα που παράγει εξαιτίας του τρόπου διαχείρισης τους (D/R) ενδέχεται να μην απαιτείται να καταγράφονται πάντα. π.χ. το παράδειγμα που ανέφερα πριν με την κόπρο του πτηνοτροφείου. Επειδή όμως το σύστημα δεν δέχεται μεταγενέστερες τροποποιήσεις στους κωδικούς αποβλήτων που δηλώνονται στην εγκατάσταση ώστε ανάλογα να προστίθενται ή να αφαιρούνται κάθε φορά, αυτό σημαίνει ότι πρέπει στην αρχή να καταχωρηθούν όλοι οι κωδικοί αποβλήτων και στη συνέχεια να υποβάλλονται μηδενικές δηλώσεις, σωστά;
 • pntzamilis
 • ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
 • Junior Boarder
 • Δημοσιεύσεις: 23
 • Karma: -2

Απ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

#229 7 Χρόνια, 1 Μήνας πριν
Απορίες:
Η σκόνη από τα σακκόφιλτρα ενός παρασκευαστηρίου ζωοτροφών σε ποιον κωδικό ΕΚΑ αντιστοιχεί; Δεν είναι θερμική επεξεργασία...
Τα φύλλα από τον καθαρισμό των ελιών σε ένα ελαιοτριβείο σε ποιον κωδικό αντιστοιχεί; Δεν είναι λάσπες...
 • Σελίδα:
 • 1

BANNER-GR